Logo Rijksoverheid
sep 12

Tinder in de Tender

Schaarse kennis, schaarse capaciteit en grote maatschappelijke opgaven. Door samenwerkingen op te zetten rondom deze opgaves tussen Rijkswaterstaat, lokale overheid, grootbedrijf en MKB gaan we slimmer om met de resources en kennis die beschikbaar zijn in Nederland. Hoe vormen we het team dat het beste past bij de opgave? Een team dat bestaat uit de gehele keten en met vakmanschap samenwerkt aan de gezamenlijke opgave! Tijdens de RWS Marktdag (vandaag) gaan we met een concrete opgave aan de slag en prikkelen we deelnemers (jou!) hoe we anders kunnen en willen werken. We maken hier informatie bekend over de eerste opgave die op deze manier uitgevoerd gaat worden en hoe je hieraan mee kan doen. Denk mee! Hoe doen we “het tinderen” en hoe zetten we de vervolgstappen naar de realisatie van dit project (de tender)? Eind oktober zal de matchmaking voor deze opgave plaatsvinden.

Event Timeslots (1)

Main stage (serre)
-
- Vervanging en renovatie
- Duurzame leefomgeving
- Samenwerking