Logo Rijksoverheid

Programma Marktdag en werksessies

De werksessie Digitalisering en data focust op het belang van digitalisering en het toepassen van data in het werkveld van RWS bij de invulling van de maatschappelijke opgave. We gaan hierover in gesprek met Perry van der Weyden (HID centrale informatievoorziening en CIO van Rijkswaterstaat) en maken samen met de deelnemers een verdiepingsslag op vier relevante IV-onderwerpen: 1) Generieke inwinketen RWS via IoT op het Landelijk Meetnet Water, 2) iWKS, 3 ) Talking traffic, 4) DataLab.

Rijkswaterstaat wil in 2030 klimaatneutraal en circulair werken. Dit doen we in samenwerking met vertegenwoordigers van marktpartijen, kennisinstellingen en medeoverheden, ook in de werksessie ‘Duurzaamheid in de versnelling’. Aan de hand van bijzondere voorbeelden en een introductie door Peter Struik (HID Duurzaamheid en leefomgeving) onderzoeken we in de werksessie hoe we gezamenlijk een versnelling in verduurzaming kunnen vormgeven.

De werksessie ‘Aan de bak met VenR’ is een vervolg op de online samenwerksessie van markt en RWS uit september 2020. In de sessie op 28 oktober verdiepen we ons samen in het impulsprogramma: welke vraagstukken en dilemma’s komen we tegen? Welke projecten zijn betrokken? Waar liggen kansen om het sneller en slimmer te doen? Welke stappen moeten we daarvoor zetten?

Het belang van Beheer & Onderhoud in de portfolio van Rijkswaterstaat neemt de komende jaren alleen maar verder toe. In deze werksessie wordt een vervolg gegeven aan het eerder dit jaar gestarte gezamenlijke traject waarin de Klankbordgroep Assetmanagement en Rijkswaterstaat samen werken aan the next level in assetmanagement: B&O hot, hip en happening! Tjeerd Roozendaal (HID PPO) en Pieter-Martijn Flamink (directeur BAM Infra Asset Management) introduceren de zes ambities voor B&O, waarna gezamenlijk wordt gewerkt aan de nadere invulling van die ambities.

In deze werksessie verdiepen we ons in de twee-fasenaanpak. Na een korte introductie door Maarten Neelis (Programmadirecteur Op weg naar een vitale infrasector) neemt Tony Chisnall (Director Capital Program Schiphol) ons mee in mogelijke dilemma’s die bij een twee-fasenaanpak kunnen optreden. Daarna gaan we in break-outgroepen aan de slag met ontwerpvragen als “Wanneer pas je de twee-fasen aanpak toe? Hoe bepaal je wat wordt opgenomen in de twee-fasenscope? Wanneer voelt u zich niet te kort gedaan bij de selectie? Welk prijsmechanisme heeft de voorkeur? Hoe geef je bijvoorbeeld duurzaamheid en minder hinder een plek in een twee-fasen aanpak?”.

Op woensdag 4 november sluiten we de online werksessies en Marktdag af met een live webinar. We blikken terug op de werksessies en gaan in gesprek over de transitie naar een vitale infrasector: waar staan we en wat zijn de volgende stappen? Dat doen we aan de hand van een keynote door hoogleraar transitiekunde Derk Loorbach en een panel met Michèle Blom (directeur-generaal Rijkswaterstaat), Pieter van Oord (CEO Van Oord), Dirk de Groot (Vice President CGI) en Jean Luc Beguin (chief procurement officer Rijkswaterstaat). De afsluiting wordt gedaan door Atta de Tolk en uiteraard gaan we ook graag met u als kijker in gesprek. Dus schakel in, luister mee en stel uw vragen!