Logo Rijksoverheid

Programma Marktdag

Op de Marktdag van 17 november 2022 gaan we in gesprek over de maatschappelijke opgaven van Rijkswaterstaat en hoe deze worden vertaald naar de huidige en toekomstige dealflow. Hoe komen we vanuit de opgaven en financiële randvoorwaarden tot een typering en een portfolio van projecten? Hoe landen kwaliteitseisen als duurzaamheid en digitalisering in de aanbestedingen? Hoe werken we in onzekere tijden met begrip voor elkaars perspectieven en belangen? Wat vraagt dit van de manier van werken van alle partners: markt, Rijkswaterstaat, kennisinstellingen en anderen? Daarnaast brengen we de uitkomsten bij elkaar van alle online werksessies die voorafgaand aan de Marktdag in de week van 7 tot en met 11 november plaatsvinden. Aan de hand daarvan maken we de balans op over de concrete resultaten en de wijze van samenwerken binnen het traject ‘Op weg naar een vitale infrasector’. Het programma voor de Marktdag ziet er als volgt uit:

Dagvoorzitter Ruben Maes opent de Marktdag en introduceert directeur-generaal Rijkswaterstaat Michèle Blom. Zij leidt de Marktdag in met haar perspectief op de huidige situatie en de toekomst van de transitie naar een vitale infrasector

Hoogleraar Europees en Internationaal aanbestedingsrecht Elisabetta Manunza houdt een prikkelende keynote, met als onderwerp ‘Constitutionele aspecten van het aanbestedingsrecht: over de rol van RWS en marktpartijen in onze samenleving’.

De dagvoorzitter gaat in gesprek met Elisabetta Manunza, Lieve Declercq (CEO van SPIE), Bart van Breukelen (bestuursvoorzitter TBI), Jean Luc Beguin (chief procurement officer (CPO) van Rijkswaterstaat) en Maarten Neelis (programmadirecteur Markt in Transitie bij Rijkswaterstaat). Samen gaan zij in op de uitdagingen en kansen die samenwerken aan de transitie in de huidige context biedt, wat de handelingsperspectieven zijn en welke rol iedereen daarin vervult.

U gaat uiteen in groepen om in een deelsessie aan de slag te gaan. U heeft hierbij de keuze uit de volgende sessies:

  • Slim samen werken aan datagedreven assetmanagement
  • Samen slim: werken aan Diensten 2030
  • Beleef de twee-fasen aanpak
  • Samen Duurzaam Bouwen
  • Doorontwikkeling onderhoudscontracten voor RWS-assetmanagement
Meer weten over de deelsessies?

We ronden de dag af met minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Hoe kijkt hij naar vervolgstappen in de transitie en de doorbraken waaraan het komende jaar moet worden gewerkt?

Let op: de Rijkswaterstaat Marktdag is alleen toegankelijk op uitnodiging.