Logo Rijksoverheid

Programma dinsdag 8 november

‘Samen werken aan diensten 2030’

In de komende decennia is er veel werk te verzetten in de infrasector. Dat is een gezamenlijke opgave van Rijkswaterstaat en de markt. Om deze samenwerking voor GWW-ingenieursdiensten te verbeteren, werken we onder meer aan een nieuwe aanpak voor de diensten. Hoe zien vraag en aanbod eruit? Hoe verbind je die met elkaar? En welke samenwerkingsvormen horen daarbij, rekening houdend met onze zes gezamenlijke doelstellingen? Individuele slimheid volstaat niet langer om ingewikkelde vraagstukken in de infrasector tot een oplossing te brengen. Het vraagt om collectieve intelligentie, waarbij we verschillende disciplines en perspectieven samenbrengen om tot oplossingen te komen. In deze werksessie onderzoeken wij hoe we deze collectiviteit het beste kunnen inzetten bij een nieuwe generatie diensten contracten in het Programma Diensten 2030. Welke elementen uit de huidige werkwijze willen we behouden? Wat zijn de belangrijkste ingrediënten van het gedroomde dienstenaanbod in 2030? Hoe organiseren we het op een slimme manier, zodat de dienstenopgave meer samenhang vertoont, de kwaliteit wordt versterkt en we de samenwerkingsafspraken op een efficiënte wijze inrichten? En hoe leren we in dit proces van elkaar en borgen we dit in onze reguliere samenwerking? We gaan samen aan de slag met de ambities voor Diensten 2030, om de volgende stap in de dienstenopgave voor de komende jaren te ontwikkelen. De resultaten van deze werksessie vormen de input voor de break-out sessie op de Marktdag van 17 november

Opening door gespreksleider Ruben Maes.

In het inleidende deel van de werksessie schetst Hans van Zwol (Rijkswaterstaat) de stand van zaken van het programma Diensten 2030 en gaan Mans Damen (A-Quin), Marleen Aarts (Antea) en Max van Heijst (Rijkswaterstaat) met elkaar in gesprek over hun ambities voor de diensten in 2030 en welke waarden daarvoor nodig zijn.

In kleinere groepen gaat u zelf aan de slag met de ambities voor Diensten 2030. De centrale vraag is: Als je volledige vrijheid hebt, hoe zou jij de samenwerkingsvorm inrichten?

We reflecteren op de uitkomsten van de werkgroepen. Wat zijn de belangrijkste inzichten, welke vervolgstappen gaan we zetten als bijdrage aan de doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze en wat hebben we hiervoor nodig?

We sluiten de sessie samen af.

Let op: de Rijkswaterstaat Marktdag is alleen toegankelijk op uitnodiging.