Logo Rijksoverheid

Programma maandag 7 november

‘Samen werken aan datagedreven assetmanagement’

Een toekomstbestendige infrastructuur in Nederland vraagt om slimmer bouwen, beter beheer en voorspelbaarder onderhoud. Data speelt daarin een steeds essentiëlere rol. Rijkswaterstaat en marktpartijen werken samen aan de ontwikkeling van datagedreven assetmanagement. Wat houdt dat precies in, welke vraagstukken liggen er voor ons, wie kunnen hieraan bijdragen en hoe pakken we dit samen aan? In de online werksessie hebben collega’s van Rijkswaterstaat en verschillende marktpartijen samen over deze vragen gesproken en acties geformuleerd. Hoe kijken jullie hiernaar en wat kunnen jullie doen om dit verder te brengen? Met die opgaven gaan jullie in deze break-out aan de slag.

Opening door gespreksleider Ruben Maes.

In het inleidende deel van de werksessie vertelt Robbert de Ridder (Spie) over het gezamenlijk belang van datagedreven assetmanagement en presenteert Tjeerd de Jong (Rijkswaterstaat) wat het precies inhoudt en hoe eraan wordt gewerkt.

In kleinere groepen gaat u zelf aan de slag met de doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze. U heeft hierbij de keuze uit zes verdiepende onderwerpen:

 • 4-fasenplan datagedreven assetmanagement
  Het 4-fasenplan leidt ons van een traditioneel onderhouden asset vol verrassingen naar een meer voorspelbare data gedreven asset.
 • Assetmanagement 2.0
  Rijkswaterstaat wil conform de ISO55000 norm gaan werken. Denk mee over hoe we dat moeten aanpakken en welke rol data daarin zal hebben.
 • Business rules datagedreven assetmanagement
  Let’s talk business rules: denk mee over een uniforme methode om van data bruikbare informatie te maken.
 • IOT-inwinketen datagedreven assetmanagement
  Kijk mee met de IV-voorzieningen die Rijkswaterstaat gebruikt om datagedreven assetmanagement mogelijk te maken en discussieer hoe we ervoor zorgen dat deze onderdeel zijn van een breder data-ecosysteem.
 • Contracteisen datagedreven assetmanagement
  Zonder de juiste teksten in een onderhoud/renovatie contract over datagedreven assetmanagement komen we er niet als Rijkswaterstaat en markt. Denk mee wat er in een contract zou moeten staan en welke incentives nodig zijn.
 • Visie datagedreven assetmanagement
  Data en datatechnologie hebben de potentie het assetmanagement te versterken. Doe mee aan het gesprek over hoe Rijkswaterstaat deze potentie wil gaan benutten!

We reflecteren op de uitkomsten van de werkgroepen. Wat zijn de belangrijkste inzichten, welke vervolgstappen gaan we zetten als bijdrage aan de doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze en wat hebben we hiervoor nodig?

We sluiten de sessie samen af.

Let op: de online werksessies zijn alleen toegankelijk op uitnodiging.