Logo Rijksoverheid

Programma vrijdag 11 november

‘Doorontwikkeling onderhouds contracten passend bij het ontwikkelplan Assetmanagement’

Het bestuur van RWS heeft in mei besloten om in vier regio’s de opvolging van de gebruikelijke prestatiecontracten anders in te steken. In de regio’s Oost-Nederland en Zee & Delta worden aflopende prestatiecontracten “droog” vervangen door zogenaamde Basis Onderhouds Contracten (BOC’s). In West Nederland Noord en Midden-Nederland gebeurt datzelfde voor aflopende prestatiecontracten “nat”.

De nieuwe Basis Onderhouds Contracten kennen 4 nieuwe pijlers:

  1. Met BOC’s worden de juiste areaaldata geleverd op het gewenste moment;
  2. BOC-opdrachtnemers zijn onze partners in assetmanagement, die ons voorzien van goede onderhoudsadviezen;
  3. Het functioneel uitvragen blijft ons uitgangspunt waarbij we onderhoudstaken concreter voorschrijven als dit duidelijk meerwaarde heeft voor het gewenste onderhoud;
  4. De BOC’s richten zich primair op het standaard verzorgend onderhoud. Anders dan in de prestatiecontracten wordt hier alleen nog maar variabel onderhoud aan toegevoegd als dit bijdraagt aan onze assetmanagementdoelen.

Doordat de BOC’s een minder variabele scope gaan hebben dan de huidige prestatiecontracten, wordt parallel aan de implementatie van de BOC’s gewerkt aan noodzakelijke “niet-BOC’s” voor variabel onderhoud. De vier pijlers gaan over verbeterde ketensamenwerking, de ontwikkeling van het RWS-assetmanagement en een optimale scopeverdeling tussen BOC’s en niet-BOC’s.

In de werksessie gaan we samen aan de slag en denken we na over de vervolgstappen van dit proces.

Opening door gespreksleider Ruben Maes.

In kleinere groepen gaat u zelf aan de slag met de doorontwikkeling van de nieuwe werkwijze. Er zijn vijf onderwerpen:

  • Doorontwikkeling BOC (Basis OnderhoudsContract)/niet-BOC DROOG, via BOC-0.7 in Zuid-Nederland naar BOC-1.0 in Oost-Nederland en Zee & DeltaIn deze sessie nemen we u mee via de roadmap hoe we de doorontwikkeling van de droge (niet) BOC willen realiseren.
  • Doorontwikkeling BOC/niet-BOC NAT, bij West Nederland Noord en Midden-NederlandDeze sessie gaat over de ontwikkelingen rond de natte BOC’s en het verschil met droge BOC’s.
  • Samenwerking in de onderhoudsketen (driehoek). In deze sessie analyseert u hoe de samenwerking in de onderhoudsketen zou kunnen gaan werken.
  • RWS-Ontwikkelprogramma Assetmanagement. Tijdens deze sessie gaat u in op het Ontwikkelprogramma Assetmanagement en de uitwisseling tussen Rijkswaterstaat en Markt hierin.
  • Scope- c.q. knikkerverdeling over diverse onderhoudscontracten, logische verdeling werkpakketten. In deze sessie scherpt u de voorgenomen verdeling tussen BOC en niet-BOC doorleven aan met de markt.

Let op: de Rijkswaterstaat Marktdag is alleen toegankelijk op uitnodiging.