Logo Rijksoverheid

Deelsessies

Slim samen werken aan datagedreven assetmanagement

Een toekomstbestendige infrastructuur in Nederland vraagt om slimmer bouwen, beter beheer en voorspelbaarder onderhoud. Data speelt daarin een steeds essentiëlere rol. Rijkswaterstaat en marktpartijen werken samen aan de ontwikkeling van datagedreven assetmanagement. Wat houdt dat precies in, welke vraagstukken liggen er voor ons, wie kunnen hieraan bijdragen en hoe pakken we dit samen aan? In de online werksessie hebben collega’s van Rijkswaterstaat en verschillende marktpartijen samen over deze vragen gesproken en acties geformuleerd. Hoe kijken jullie hiernaar en wat kunnen jullie doen om dit verder te brengen? Met die opgaven gaan jullie in deze break-out aan de slag.

Samen slim: werken aan Diensten 2030

In de komende decennia is er veel werk te verzetten in de infrasector. Dat is een gezamenlijke opgave van Rijkswaterstaat en de markt. Om deze samenwerking voor GWW-ingenieursdiensten te verbeteren, werken we onder meer aan een nieuwe aanpak voor de diensten. Hoe zien vraag en aanbod eruit? Hoe verbind je die met elkaar? En welke samenwerkingsvormen horen daarbij, rekening houdend met onze zes gezamenlijke doelstellingen? Individuele slimheid volstaat niet langer om ingewikkelde vraagstukken in de infrasector tot een oplossing te brengen. Het vraagt om collectieve intelligentie, waarbij we verschillende disciplines en perspectieven samenbrengen om tot oplossingen te komen. In de online werksessie zijn collega’s van Rijkswaterstaat en verschillende marktpartijen samen aan de slag gegaan met de ambities voor Diensten 2030. Wat is daaruit gekomen? Hoe kijken jullie hiernaar en wat kunnen jullie doen om dit verder te brengen? In deze break-out zetten we samen de volgende stap naar Diensten 2030.

Beleef de twee-fasen aanpak

Marktpartijen, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en Rijkswaterstaat hebben samen de transitie naar een vitale infrasector in gang gezet. Daarbij experimenten we met de twee-fasen aanpak. Hoe is het om samen te werken in een twee-fasen aanpak? Voor iedereen die geïnteresseerd is in de ins en outs van deze nieuwe samenwerkingsvorm, maar er (nog) geen ervaring mee heeft, organiseren we deze break-out. Aan de hand van kennisvragen en een rollenspel komt u meer te weten over de opzet, inhoud en vraagstukken binnen een twee-fasen aanpak. Beleef het zelf!

Samen Duurzaam Bouwen

Een vitale infrasector werkt duurzaam en circulair. In de ontwikkeling daarvan bundelen Rijkswaterstaat en markt de krachten, om kennis en expertise te delen en de gezamenlijke ambities te realiseren. Maar samen duurzaam bouwen aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland gaat niet vanzelf. Wat zijn successen en uitdagingen in het werken aan die opgave? En wat vraagt dit van de samenwerking en de onderlinge afspraken, bijvoorbeeld over het monitoren van de ambities? In de online werksessie zijn collega’s van Rijkswaterstaat en verschillende marktpartijen samen aan de slag gegaan met vervolgstappen en actie om samen duurzaam te bouwen. Wat is daaruit gekomen? Hoe kijken jullie hiernaar en wat kunnen jullie doen om dit verder te brengen? In deze break-out zetten we samen de volgende stap op weg naar een duurzame infrasector.

Doorontwikkeling onderhoudscontracten voor RWS-assetmanagement

In de Klankbordgroep Markt en Assetmanagement werken Rijkswaterstaat en de markt samen aan de doorontwikkeling van de onderhoudscontracten. Waarom werken we hieraan? Waar staan we nu? Welke ervaringen zijn er opgedaan? Wat is de samenhang met het ontwikkelplan Assetmanagement van Rijkswaterstaat? In de online werksessie zijn collega’s van Rijkswaterstaat en verschillende marktpartijen samen aan de slag gegaan met de doorontwikkeling van onderhoudscontracten. Wat is daaruit gekomen? Hoe kijken jullie hiernaar en wat kunnen jullie doen om dit verder te brengen? In deze break-out zetten we samen de volgende stap naar een nieuwe werkwijze voor de strategische inkoop van onderhoud.